دسته بندی محصولات

بلاگ

شویم بفرد منحصر چگونه

چگونه یک اثر هنری منحصر بفرد می شود؟

منحصر بودن یک اثر هنری به معنای این است که آن اثر از همه رده های محصولی خود متمایز است.
دپارتمان کویر ناظم در تلاش است به عنوان اولین تولید کننده الیاف طبیعی از پشم، کالای منحصر بفرد در خور شایستگی مردم ایران عرضه کند